Керівник групи з розвитку продуктивності і доступу до ринків

26.07.2021

Особливості:

Договірна
Повна зайнятість
Київ, Київська обл
Вища освіта
Англійська (просунутий)

Опис вакансії:

Програма «АГРО» є п’ятирічним проектом, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується компанією «Кімонікс Інтернешнл», глобальним постачальником послуг з консалтингу та міжнародного розвитку.

Метою Програми є прискорення економічного розвитку сільських громад України, що потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення управління в сільськогосподарському секторі, що сприятиме розвитку більш продуктивних, сучасних та прибуткових мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП), які успішно інтегруватимуться в конкурентні українські та міжнародні ринки.

Діяльність АГРО ґрунтується на концептуальному підході, що передбачає розвиток ринкової системи (https://beamexchange.org). 

Мета роботи

Метою роботи Керівника групи з розвитку продуктивності і доступу до ринків є забезпечення діяльності Програми «АГРО» для досягнення Цілі 1: Покращення продуктивності та доступу до ринків у цільових ланцюгах доданої вартості. Він / вона управлятиме командою з чотирьох співробітників і групою короткотермінових консультантів, субгрантами і контрактами, орієнтованими на зняття системних обмежень продуктивності та доступу до ринків для українських ММСП, здійснюватиме технічне керівництво та впроваджуватиме глобальні інновації, щоб допомогти українському агробізнесу подолати системні перешкоди для росту.

Основні обов’язки та зобов’язання (основні функції):

 • Нагляд за розробкою, оновленням і виконанням плану реалізації Програми «АГРО» в частині завдань, що стосуються продуктивності аграрних ММСП, доступу до ринків і сільського розвитку, із застосуванням системного ринкового підходу;
 • У співпраці з керівниками інших груп - належне і вчасне планування ресурсів для виконання завдань за напрямом;
 • Застосування адаптивного управлінського підходу до організації діяльності Групи з розвитку продуктивності і доступу до ринків;
 • Нагляд за виконанням відповідних цілей, визначених у Плані моніторингу, оцінки та навчання (MEL);
 • Управління Групою з розвитку продуктивності і доступу до ринків, загальне керівництво, проведення оцінки ефективності роботи працівників Групи.
 • Нагляд та контроль якості виконання завдань за короткостроковими договорами з місцевими та міжнародними консультантами, субгрантовими договорами і контрактами, що виконуються в рамках фінансування Фондом стратегічних інвестицій Програми «АГРО», іншими закупівлями в рамках програмної діяльності «АГРО»;
 • Підтримка процесу співпраці, навчання і адаптації та управління знаннями через сприяння документуванню та поширенню здобутого досвіду, інновацій та кращих практик, а також участь у періодичних зустрічах із проектами USAID, іншими донорами, урядовими партнерами та учасниками ринку.
 • Тісна робота з Відділом співпраці, навчання і адаптації задля розробки контенту для навчальних і роздаткових матеріалів Програми «АГРО» (наприклад, найкращі практики, здобутий досвід, історії успіху);
 • Підготовка високоякісних матеріалів для регулярних та спеціальних звітів відповідно до вимог Договору про співпрацю з USAID (напр., квартальних та річних звітів);
 • Пошук нових програмних можливостей для підвищення продуктивності ММСП та розширення доступу до ринків у обраних ланцюгах доданої вартості, сприяння належній співпраці з заінтересованими сторонами (стейкхолдерами), визначення проектних заходів і масштабування кращих практик у відповідних секторах;
 • Здійснення провідної ролі для стимулювання поведінкових змін серед заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та для реалізації комунікаційних завдань, забезпечуючи спрямування проектних заходів на досягнення вимірних результатів і впливу на системному рівні;
 • Надання Керівниці/Керівнику Програми «АГРО» рекомендацій з питань продуктивності ММСП та доступу до ринків;
 • Робота в програмі Microsoft Teams та/або з іншим програмним забезпеченням для виконання поставлених завдань та співпраці з персоналом програми;
 • Участь у зборі та аналізі відповідних даних моніторингу і оцінки (MEL);
 • Дотримання принципів ділової етики компанії «Кімонікс»;
 • Виконання будь-яких інших обов’язків, призначених Керівником Програми «АГРО».

Умови і терміни роботи та підпорядкування:

Для залучення на цю посаду передбачається укладення річного трудового договору з можливою щорічною пролонгацією до завершення строку впровадження Проекту (14 листопада 2024 р.) - в залежності від завдань, що включатимуться до наступних Річних планів робіт Проекту.

Керівник групи з розвитку продуктивності і доступу до ринків входить до складу команди топ-менеджменту та керує командою  розвитку продуктивності і доступу до ринків під безпосереднім керівництвом та підпорядковується Керівнику Програми або Заступнику керівника програми або призначеній ним/нею особі,  або іншій(им) призначеній(им) Керівником програми особі(ам).

Місце роботи – Київський офіс Проекту.

Необхідні навички та професійна кваліфікація:

 • Щонайменше десятирічний досвід роботи в агробізнесі або на керівних посадах у фінансованих донорськими організаціями проектах з розвитку сільського господарства;
 • Продемонстрований досвід досягнення конкретних результатів в агробізнесі або проектах з розвитку сільського господарства. Будь ласка, зверніть увагу, що проведення «тренінгів» не вважається результатом;
 • Обов’язковий досвід роботи в проектах USAID або інших донорів;
 • Доведена здатність керувати та реалізовувати роботу за допомогою таких інструментів, як MS Project або інші програми пакету Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Power BI тощо);
 • Добра обізнаність із професійними нормами управління проектами (www.pmi.org), у тому числі майстерне володіння навичками розробки структури розділення робіт, планування тощо;
 • Чітке розуміння підходу до розвитку ринкових систем (https://beamexchange.org);
 • Виняткові навички міжособистісного спілкування, публічних виступів, письмової комунікації, презентацій, побудови команди;
 • Обов'язковий ступінь бакалавра, вчений ступінь вище бакалавра - бажаний;
 • Вільне володіння українською мовою;
 • Володіння англійською мовою на рівні, достатньому для виконання професійних обов’язків та розуміння пов’язаної з роботою Програми «АГРО» письмової комунікації (наприклад, електронної пошти);
 • Впевнений користувач програм MS Office 365;
 • Успішний досвід роботи у багатонаціональних і багатомовних колективах під тиском та в умовах стислих термінів.

Принципи ділової етики

Кандидат повинен дотримуватись принципів ділової етики «Кімонікс Інтернешнл». Успішний кандидат погоджується виконувати свої обов’язки сумлінно, в повному обсязі та відповідно до своїх здібностей, дотримуватись місцевого законодавства та звичаїв, діяти у відповідності до принципів ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» та прийнятих в Україні стандартів. З принципами ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» можна ознайомитись у місцевому офісі Компанії. Якщо кандидат зіткнеться із питаннями чи проблемами етичного характеру, такими як конфлікт інтересів, хабарництво або відкати, подарунки, плагіат і т.д., він може проконсультуватися з Керівником Проекту «АГРО» за електронною адресою ksydorkina@chemonics.com.

Порядок подання резюме

Просимо надсилати резюме та супровідний лист на електронну адресу agro.hr@chemonics.com не пізніше 19 липня 2021 р. з поміткою «Керівник групи з розвитку продуктивності і доступу до ринків” та Вашим прізвищем у темі листа. Будь-ласка, жодних запитів за телефоном, ми зв’яжемося тільки з фіналістами.

Компанія «Кімонікс» - роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам та не дискримінує за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, статі, національності, політичних переконань, сексуальної орієнтації, гендерної ідентифікації, сімейного статусу, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в професійних організаціях, або за іншими факторами, що не входять до переліку необхідних навичок та професійної кваліфікації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створіть власний кабінет

Розмістіть резюме і приверніть увагу роботодавців ще до появи вакансій на сайті!

Нові вакансії