Інженер з питань охорони праці

Агрохолдинги, Менеджмент, Елеватори, комбікормові заводи, Інженерія, Робітники, різноробочі, Інженер з якості
12.10.2020

Особливості:

Договірна
Повна зайнятість
Вінниця, Вінницька обл
Вища освіта

Опис вакансії:

Міжнародна компанія, що має потужності — Рахнянський зерновий склад (Вінницька обл), Сердюківський зерновий склад (Черкаська обл) — відкрила вакансію на посаду інженера зпитань охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Вимоги:

 • Законодавчі і нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці.
 • Основні технологічні процеси підприємства та його структурних підрозділів.
 • Психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю.
 • Перспективи технічного розвитку підприємства.
 • Особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві.
 • Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.
 • Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з охорони праці.
 • Основи трудового законодавства.
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 • Знання специфіки технологічного процесу виробництва продукції підприємства.
 • Володіння методами вивчення умов праці на робочому місці, переважно в сфері елеваторного виробництва або в аналогічній сфері.
 • Володіння українською мовою.
 • Повна вища професійна освіта спеціального напряму (спеціаліст, бакалавр).
 • Досвід роботи на аналогічних посадах від 3-х років.
 • Володіння ПК:  MS Office (1C, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook).
 • Відмінні комунікативні навички, Гарні навички організації свого робочого процесу, Здатність самостійно вирішувати поставлені безпосереднім керівником завдання, Аналітичні здібності, Знання основ економіки, організації праці та виробництва, Наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, зокрема посвідчення по наступним темам: основні законодавчі акти з питань охорони праці, перша домедична допомога, пожежна безпека, електробезпека не нижче ІІІ групи бажано.

Обов'язки:

1. Здійснює контроль за дотриманням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці.

2. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни і правильною експлуатацією технологічного обладнання.

3. Відповідає за взаємодію підприємства з Державною службою з питань праці, а також отримання дозвільних документів від даної служби.

4. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розробки та впровадження більш досконалих конструкцій огороджувальних пристроїв, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

5. Бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, та при виявленні порушень, які створюють загрозу життю і здоров'ю працівників або можуть привести до аварії, вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування і виконання робіт на дільниці, на робочих місцях.

6. Організовує виконання робіт, що забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки, скорочення витрат сировини, матеріалів, витрат праці і зростання продуктивності праці.

7. Спільно з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації робочих місць і сертифікацію виробничого обладнання на відповідність вимогам охорони праці.

8. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення праці і доведення їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.

9. Контролює вчасне проведення відповідними підрозділами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів нагляду та контролю за дотриманням діючих норм, правил та інструкцій з охорони праці.

10. Бере участь у розгляді питання про відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків.

11. Надає методичну допомогу в складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові медичні огляди; при розробці й перегляді інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства, системи стандартів безпеки праці; по організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці.

12.  Проводить навчання та перевірку знань з питань охорони праці з усіма працівниками підприємства.

13. Проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається на роботу, приїздить у відрядження, учнями і студентами, прибулими на виробниче навчання або практику.

14. Здійснює контроль за організацією зберігання, обезпилювання спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також правильним витрачанням коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці. Своєчасно подає заявку на придбання засобів індивідуального захисту, організує запас заходів індивідуального захисту на складі у відповідності до узгодженого переліку. Складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.

15. Приймає участь у щотижневих нарадах із керівництвом компанії та Керівником з питань охорони праці та навколишнього середовища в Україні.

16. Готує для погодження перелік капітальних проектів з питань охорони праці та навколишнього середовища, питань пожежної безпеки.

17. Відслідковує виконання капітальних проектів з питань охорони праці та навколишнього середовища, питань пожежної безпеки.

18. Приймає участь в інших капітальних проектах, в рамках яких виконуються роботи підвищеної небезпеки.

19. Розробляє плани з охорони праці та навколишнього середовища та питань пожежної безпеки для виробництва.

20. Підтримує та розробляє стандарти з питань охорони праці та навколишнього середовища, питань пожежної безпеки.

21. Проводить оцінку ризиків для виробничих підрозділів.

22. Впроваджує систему управління охороною праці (СУОП) та проводить регулярні аудити.

23. Розробляє План Реагування на надзвичайні ситуації згідно специфіки підприємства.

24. Приймає участь в розробці аналізу першопричин для розслідування інцидентів.

25. Виконує ключові показники ефективності з питань охорони праці та навколишнього середовища.

26. Розробляє та виконує план навчання виробничого персоналу і з питань охорони праці та навколишнього середовища, та питань пожежної безпеки.

27. Організовує функціонування Добровільної пожежної охорони на підприємстві.

28. Контролює проведення інструктажів на робочих місцях та виконання вимог інструкцій та положень з питань охорони праці навколишнього середовища та питань пожежної безпеки на робочих місцях.

29. Контролює виконання робіт підвищеної небезпеки у відповідності до діючого законодавства в Україні.

График работы: пн. - пт., з 8:00г - 17:00г. 1-година перерва на обід.

Створіть власний кабінет

Розмістіть резюме і приверніть увагу роботодавців ще до появи вакансій на сайті!

Нові вакансії

АСТАРТА-КИЇВ, Чернігів
8 000 грн
Рома, Первомайський
Договірна
Аграрні системні технології, Рівне (Рівненська обл)
Договірна
Поділляагрозахист, Хмельницький
Договірна