Експерт з кооперативного права

Менеджмент, Фінанси, Юридична діяльність
28.07.2020

Особливості:

Договірна
Повна зайнятість
Київ, Київська обл
Вища освіта
Англійська (просунутий)

Опис вакансії:

Загальна інформація:

Метою Програми є прискорення економічного розвитку сільських громад України, що потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення управління в сільськогосподарському секторі, що сприятиме розвитку більш продуктивних, сучасних та прибуткових мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП), які успішно інтегруватимуться в конкурентні українські та міжнародні ринки.

Діяльність АГРО ґрунтується на концептуальному підході, що передбачає розвиток ринкової системи (https://beamexchange.org).

Метою роботи  Експерта буде вдосконалення нормативно-правової бази в аграрному секторі та підвищення сприятливості національного бізнес-середовища. Експерт проведе аналіз кооперативного законодавства, законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють створення та господарську діяльність сільськогосподарських кооперативів, розробить та обґрунтує внесення необхідних змін до Законів України та інших нормативно-правових актів, спрямованих стимулювання розвитку сільськогосподарської кооперації та підвищення її економічної і соціальної ефективності.

Завдання:

1. Розробка проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (нова редакція).
2. Розробка пояснювальної записки до проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» з детальним обґрунтуванням економічного та аналізом регуляторного впливу (АРВ).

3. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України» в частині унормування оподаткування сільськогосподарських кооперативів та їх членів.

4. Розробка пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України» з детальним обґрунтуванням економічної доцільності та аналізу регуляторного впливу (АРВ).

5. Заключний звіт.

Очікувані результати:

1. Проект Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (нова редакція) з пояснювальною запискою, аналізом регуляторного впливу та  порівняльною таблицею.

2. Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України» з пояснювальною запискою, аналізом регуляторного впливу  та порівняльною таблицею.

3. Заключний звіт.

Термін виконання та кількість робочих днів:

Завдання повинне бути виконаним протягом 25 робочих днів у період з 15 липня 2020 р. до 30 серпня 2020 р.

Звітування:

Експерт з кооперативного права працюватиме з технічними експертами  програми АГРО під безпосереднім керівництвом Керівника Програми.

Необхідні навички та професійна кваліфікація:

  • Вища юридична та/або економічна освіта (вчений ступінь вище ступеню бакалавра).
  • Не менше ніж 7 (сім) років практичного досвіду законотворчої роботи в аграрному секторі.
  • Досвід розробки або імплементації законодавчих, нормативно-правових актів з питань кооперації та оподаткування в сільському господарстві.
  • Досвід аналізу економічного та регуляторного впливу прийняття законодавчих та/або нормативно-правових актів.
  • Досвід роботи в проектах USAID або інших проектах міжнародної технічної допомоги є додатковою перевагою.
  • Підтверджена здатність використовувати в роботі програмні продукти Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint або інші.).

Принципи ділової етики:

Кандидат повинен дотримуватись принципів ділової етики «Кімонікс Інтернешнл». Успішний кандидат погоджується виконувати свої обов’язки сумлінно, в повному обсязі та відповідно до своїх здібностей, дотримуватись місцевого законодавства та звичаїв, діяти у відповідності до принципів ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» та прийнятих в Україні стандартів. З принципами ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» можна ознайомитись у місцевому офісі Компанії.

Якщо кандидат зіткнеться із питаннями чи проблемами етичного характеру такими, як конфлікт інтересів, хабарництво або відкати, подарунки, плагіат і т.д., він може проконсультуватися зі своїм керівником або Командою Управління Проектом за електронною адресою UkraineAGROPMU@chemonics.com.

Порядок подання резюме

Просимо надсилати резюме та супровідний лист на електронну адресу agro.hr@chemonics.com не пізніше 17 липня 2020 р. з поміткою «Експерт з кооперативного права» та Вашим прізвищем у темі листа. Будь-ласка, жодних запитів за телефоном, ми зв’яжемося тільки з фіналістами.

Компанія «Кімонікс» - роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам та не дискримінує за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, статі, національності, політичних переконань, сексуальної орієнтації, гендерної ідентифікації, сімейного статусу, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в професійних організаціях, або за іншими факторами, що не входять до переліку необхідних навичок та професійної кваліфікації.

Створіть власний кабінет

Розмістіть резюме і приверніть увагу роботодавців ще до появи вакансій на сайті!