Начальник Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Менеджмент, Землевпорядники, Регіональний директор
25.12.2019

Особливості:

10 990 грн
Повна зайнятість
Луганськ, Луганська обл

Опис вакансії:

УМОВИ  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво Головним управлінням, є відповідальним за організацію та результати його діяльності.

2. Організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, доручень Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації.

3. Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань і подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації та звітує перед Головою Держгеокадастру щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи.

4. Забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевою державною адміністрацією.

5. Здійснює добір кадрів у Головне управління, проводить оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

6. Призначає на посади та звільняє з посад в установленому законодавством порядку державних службовців та працівників Головного управління, а керівників структурних підрозділів - за погодженням з Держгеокадастром, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників) у порядку, визначеному законодавством; порушує перед Головою Держгеокадастру питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

7. Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо чисельності працівників Головного управління, утворює за погодженням з Держгеокадастром в структурі Головного управління міжрегіональне, міськрайонні структурні підрозділи та структурні підрозділи в районах, містах.

8. Підписує накази Головного управління, скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Розподіляє за погодженням з Головою Держгеокадастру обов'язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників та у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Головного управління доручення.

10. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10990 грн, надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua), або за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 3 таку інформацію:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей тощо.

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація для участі у конкурсі подається до 18 год. 00 хв. 02 січня 2020 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення оцінювання кандидатів

м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, о 10 год 00 хв. 08 січня 2020 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шандурська Олена Володимирівна

299-35-40, kadry_ter@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальностями «Право», «Економіка», «Менеджмент», «Геодезія та землеустрій», «Публічне управління та адміністрування».

Досвід роботи

  • Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
  • Вільне володіння державною мовою.

Створіть власний кабінет

Розмістіть резюме і приверніть увагу роботодавців ще до появи вакансій на сайті!