АгроАбітурієнт: Чому випускники НУБіП України затребувані на ринку праці

Минулого тижня Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) відсвяткував своє 122-річчя. Команда AgroRobota.com.ua приєдналася до онлайн-урочистостей і впевнилася, що цей вищий аграрний заклад освіти України вартий уваги абітурієнтів. Про любов до науки, підготовку майбутніх професіоналів і чому випускники цього ВНЗ є безцінними на українському ринку праці розповідаємо у нашому матеріалі. 

Alma mater

30 вересня 1898 р. було відкрите сільськогосподарське відділення у Київському політехнічному інституті. Протягом багатьох років він пройшов ряд реорганізацій, зокрема, на базі інституту було створено Київський сільськогосподарський інститут, об’єднання з лісовим факультетом Харківського СГІ та трансформування в Українську ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію.

На базі Української сільськогосподарської академії у серпні 1992 р. створено Український державний аграрний університет, якому через два роки було надано статус національного. Указом Президента України від 14 грудня 2000 р. НАУ отримав статус державного самоврядного (автономного) вищого навчального закладу та ряд інших повноважень.

І нарешті  постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 Національний аграрний університет перейменовано в Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України).

Наразі університет має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність.

Місія Університету: створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку.

У структурі НУБіП України діють:

3 навчально-виховні інститути:

 • ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;
 • ННІ лісового і садово-паркового господарства;
 • ННІ неперервної освіти і туризму.

13 факультетів базового закладу (м.Київ):

 • аграрного менеджменту;
 • агробіологічний;
 • ветеринарної медицини;
 • гуманітарно-педагогічний;
 • економічний;
 • захисту рослин, біотехнологій та екології;
 • землевпорядкування;
 • інформаційних технологій;
 • конструювання та дизайну;
 • механіко-технологічний факультет;
 • тваринництва та водних біоресурсів;
 • харчових технологій та управління якістю продукції АПК;
 • юридичний.

10 відокремлених підрозділів, які є регіональними вищими навчальними закладами І-ІІІ рівнів акредитації.

nubip_regional_map.png (388 KB)

Також студенти мають змогу займатися у науковій бібліотеці, фонд якої нараховує понад один мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної літератури.

На базі навчального функціонують ботанічний сад, українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології, науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції.

До структури студентського містечка входить 11 гуртожитків. Вони призначені для загального проживання із самообслуговуванням і самоврядуванням. У комплексі гуртожитків є житлові приміщення, місця загального користування, заклади громадського харчування, побутового обслуговування, спортивні кімнати.

Загалом у цих структурах навчається 26 тис. студентів та понад 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.

«Цей навчальний заклад показує, як можна не законсервуватися у старій системі «залік-лекція», а зробити навчальний і пізнавальний процеси практично 24 години на добу», заявив голова наглядової ради НУБіП України Микола Томенко.

shkola pershokursnyka.jpg (65 KB)

Викладацький склад

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, міністр освіти і науки України (2005—2007) Станіслав Миколайович Ніколаєнко.

Stanislavckiiquot.png (275 KB)

За його словами, наразі місія колективу НУБіП України полягає у  подоланні кризи та забезпеченні сталого розвитку суспільства.

Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук.

«Постійно намагаюся покращувати якість викладання дисциплін, знаходити щось нове, аби зацікавити студента у вивченні досить складних предметів, які читаю на факультеті. Зупинятись не можна — світ мінливий. Сучасні студенти інші, навіть порівняно з студентами 10-річної давнини. Вимогливість та дисципліна — це обов'язкова складова навчання, а ще — чесність та відкритість, повага до кожного без виключення, особистий приклад в ставленні до власної роботи, можливість бути доступним не тільки під час занять, а й 24 х 7», — поділився секретами викладацької майстерності завідувач кафедри фітопатології Дмитро Гентош.

На кого можна вивчитися

Підготовка здобувачів вищої освіти у НУБіП здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст за 25 спеціальностями;
 • бакалавр — за 41 спеціальностями та понад 40 освітніми програмами;
 • спеціаліст — за 11 спеціальностями;
 • магістр — за 37 спеціальностями та 58 освітніми програмами.

За минулі п’ять років кількість сучасних напрямів і спеціальностей підготовки фахівців значно  збільшилася. Проведено ліцензування нових магістерських спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», «Деревообробні та меблеві технології» та бакалаврських, серед яких і агронапрямки: «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», «Агрономія» (Ніжинський АТІ), «Галузеве машинобудування», «Геодезія та землеустрій» (Рівненський коледж). 

Форма навчання денна, заочна та дистанційна. Навчальний процес проводиться українською та англійською мовами.

students_1.jpg (150 KB)

Вартість навчання студентів, які зараховуються в НУБіП України на підставі договорів для здобуття ОС «Бакалавр» (денна форма): 

Спеціальність (Спеціалізація/Освітня програма)

Термін навчання, н.р.

Вартість одного н.р., грн.

Загальна вартість, грн.

Ветеринарна медицина (ОС «Магістр»)

6

25 240

151 440

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (ОС «Магістр»)

6

25 240

151 440

Геодезія та землеустрій

4

21 440

85 760

Агрономія

4

21 570

86 280

Садівництво та виноградарство

4

20 570

82 280

Біотехнології та біоінженерія

4

22 820

91 280

Екологія

4

20 570

82 280

Захист і карантин рослин

4

21 570

86 280

Садово-паркове господарство

4

20 690

82 760

Лісове господарство

4

19 690

78 760

Транспортні технології

4

19 690

78 760

Агроінженерія

4

19 690

78 760

Галузеве машинобудування

4

18 690

74 760

Водні біоресурси та аквакультура

4

19 690

78 760

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

4

19 690

78 760

Харчові технології

4

19 690

78 760

 

Протягом минулого року 59 студентів стали переможцями Всеукраїнських олімпіад серед 300 українських вишів та вивели за цим показником НУБіП на третє місце в Україні. А у 2020 р.  у Всеукраїнських конкурсах студентських робіт відзначилися 38 студентів. 

«Мені подобається тут навчатися і я вважаю, що це найкращий університет країни. НУБіП України дає безліч можливостей для власного розвитку. У порівнянні з іншими ВНЗ, ми маємо дуже гарну матеріальну базу. Викладацький склад — прекрасний. Я вже точно вирішив, що буду працювати за фахом і планую відкрити власну ферму», — розповів студент ІІ  курсу Володимир Солодовніков.

student.jpg (46 KB)

Трішки про статистику вступу на бакалаврат (дані за 2019 р.): 

  • 155,85 і 9,22 середній бал ЗНО і атестату для вступу на бюджет;
  • 143,26 і 8,6 середній бал ЗНО і атестату для зарахування на контракт;
  • 9264 — заяв на вступ отримав університет;
  • 4016 — ліцензійний обсяг;
  • 3,50 — середній пріоритет серед всіх заяв (від 1 до 9);
  • 6,98 — конкурс на одне бюджетне місце (серед всіх заяв);
  • 1 146 — зараховано на контракт, 802 — на бюджет.

Найбільш популярними спеціальностями для вступу у 2019 р. стали «Право» (1079 заяви), «Агрономія» (774 заяви), «Агроінженерія» (639 заяв), «Економіка» (605 заяв) і «Менеджмент» (577 заяв). 

Найменш популярними спеціальностями у 2019 р. стали «Професійна освіта» (47 заяви) і «Теплоенергетика» (32 заяви). 

pasika.jpg (287 KB)

Чи просто вступити на популярні агронапрямки?

Серед популярних спеціальностей серед абітурієнтів аграрні. Тому і розберемося, чи просто було вступити на «Агрономію», «Геодезію» та «Екологію» у 2019 р. 

«Агрономія». Як і у СНАУ, «Агрономія» є найбільш популярною спеціальністю серед аграрних у ВНЗ. У 2019 р. 774 абітурієнти хотіли вступити на спеціальність. Усього ліцензійний обсяг на спеціальності 172 місця. З них 135 бюджетних місця, до речі, які були майже повністю закриті 121 абітурієнти вступили на бюджет. Конкурс на цьому напрямку на одне бюджетне місце серед всіх заяв став 1,11. 

Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет 163,20. Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт 158,78.

agronomy.png (128 KB)

«Геодезія» стала не настільки популярним напрямом, як «Агрономія», проте все ж таки 354 абітурієнти подали заяви на цю спеціальність. Усього у 2019 р. на «Геодезії» змогли навчатися (ліцензійний обсяг) 70 чоловік, а на бюджеті 45. Фактично стали студентами 63 чоловік, з них на бюджеті 40. Так, конкурс на одне бюджетне місце склав 1,55. 

Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет 171,68. Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт 146,97.

geodezy.png (129 KB)

«Екологія». 468 заяв було подано у 2019 році на спеціальність «Екологія». Проте ліцензійний обсяг склав 85 місця. Всього ж вступило 69 абітурієнти. Бюджетних місць було 57, вступили на бюджет 50. Конкурс на бюджетне місце був майже 2 заяви на місце.

Середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет 170,73. Середній рейтинговий бал зарахованих на контракт 142,09.

ecology.png (133 KB)

І себе показати, і світ подивитися

«Міжнародна співпраця — один із пріоритетних напрямків діяльності університету, який допомагає подивитися на наш навчальний заклад з іншого боку», — підкреслив ректор Станіслав Ніколаєнко.

Національний університет біоресурсів і природокористування України веде активну міжнародну діяльність: є учасником міжнародних програм у сфері вищої освіти та допомагає іноземним державам в підготовці їх національних кадрів у аграрній сфері.

НУБіП України безпосередньо бере участь у більш ніж 50 проектах і програмах, основними з яких ERASMUS +, ТEMPUS, ФАО ООН, FP6, FP7, Вишеградський Фонд, Erasmus Mundus - Action 2 (ALRAKIS 2), TOPAS.

Студенти мають змогу пройти практику у Німеччині, Данії, США, Швейцарії, Нідерландах, Франції, Норвегії.

«Вже декілька років наш освітній заклад ISA Lille має привілей співпрацювати з НУБіП України. Ми з задоволенням приймаємо у Франції ваших викладачів, науковців, а також студентів, щоб реалізувати наші спільні численні проекти. Підписаний два роки тому договір щодо програми подвійного диплому дозволяє студентам бути інтегрованими у міжнародий освітній простір і готує їх найкраще відповідати вимогам сучасного ринку», заявила керівник міжнародного офісу Вищої інженерної школи м. Ліль Флоренс Малаіз

Щороку близько 300 викладачів та науковців НУБіП України беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, воркшопах. На базі університету кожного року проводиться близько 50 міжнародних конференцій, семінарів і воркшопів. 100 студентів і аспірантів НУБіП України проходять навчання та стажування у провідних університетах США і країн Західної Європи.

Сьогодні у НУБіП України навчаються громадяни Азербайджану, Білорусії, Грузії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кіпру, Лівану, Марокко, Палестини, Польщі, Російської Федерації, Словаччини, США, Туркменістану, Узбекистану та Чехії. 

Nybip.jpg (338 KB)

Працевлаштування

Для забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців у Національному університеті біоресурсів і природокористування України була створена рада роботодавців. ВНЗ співпрацює із зацікавленими підприємствами і організаціями провідними роботодавцями. Ради формуються на кожному факультеті, а також є одна загальноуніверситетська.

На головній сторінці сайту аграрного ВНЗ зазначений ряд підприємств-партнерів навчального закладу, серед яких «Кернел», МХП, Cargill, John Deere, Yara, «Сварог Вест Груп», «Тас Агро», Cygnet, Louis Dreyfus, «Ерідон», Асоціація виробників молока, Державне агентство рибного господарства України, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області. Студенти НУБіП України можуть проходити на цих підприємствах практики, а також стажування з подальшою можливістю працевлаштування. 

«Я з задоволенням навчався у НУБіП України. На мою думку, це найкращий агроуніверситет України. Він має потужну базу для підготовки майбутніх аграріїв. Я працюю аграрним аналітиком і зараз паралельно влаштовуюся на роботу агрономом в одне з сіл України. Раджу абітурієнтам, які планують проявити себе в майбутньому у аграрній сфері, навчатися саме у НУБіП України», поділився випускник Олександр Дерев'янко.

Читати також: Щоденник молодого агронома

AgroRobota.com.ua бажає абітурієнтам обрати спеціальність за покликом серця, успішно здати ЗНО та вступні екзамени, розкрити свої здібності, насолоджуватися навчанням і  пов'язати своє життя з роботою в агро.

© Юлія Ніколенко, 2020, AgroRobota.com.ua

Підпишіться на наші Telegram-канали і не пропустіть свіжі вакансії агробізнесу

970-на-90_агроработа.gif (399 KB)

АгроРобота_Тваринництво

АгроРобота_Продажі

АгроРобота_Сільгосптехніка 

АгроРобота в Україні 

АгроРобота_Рослинництво

АгроРобота_Логістика

АгроРобота_Агрохолдинги

АгроРобота_Трейдинг

АгроРобота_Елеватори

АгроРобота у Києві

Нові вакансії

HR Business Connection , Київ
80 000 грн
ТОВ "Омега три", ТМ "Щасливе курча", Золотоноша
Договірна
ТОВ "Омега три", ТМ "Щасливе курча", Золотоноша
15 000 грн
Солагро трейд, ТОВ, Київ
Договірна
ТОВ ТМ-АГРО, Черкаси
35 000 грн
ТОВ "Українська Молочна Компанія", Згурівка
Договірна